Polityka prywatności aplikacji CCO Call Display

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych podczas korzystania z Serwis i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak obowiązują przepisy prawa chroni Cię.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Używając Serwisu, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności została utworzone za pomocą Bezpłatny generator polityki prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie by uzyskać dostęp do naszej Usługi lub jej części.

 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowane przez stronę lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, kapitału własnego odsetki lub inne papiery wartościowe uprawniające do głosowania w wyborach dyrektorzy lub inny organ zarządzający.

 • Aplikacja odnosi się do CCO Call Display, czyli oprogramowanie dostarczone przez Spółkę.

 • Spółka (zwana dalej „Spółką”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Umowie) odnosi się do Call Center Online Sp z oo, ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław, Polska.

 • Kraj odnosi się do: Polski

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługa taka jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje, których dotyczy zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.

 • Termin Usługa oznacza Aplikację.

 • Usługodawca oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną osoba przetwarzająca dane w imieniu Spółki. To odnosi się firmom zewnętrznym lub osobom zatrudnionym przez Spółkę ułatwiać świadczenie Usługi, świadczyć Usługę w imieniu Spółki, w celu świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółki w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do zebranych danych automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyta na stronie).

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do lub korzystającą z Serwis, czyli firma lub inna osoba prawna, w imieniu której działa dana osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam niektórych dane osobowe, które można wykorzystać do kontaktu lub zidentyfikować Cię. Dane osobowe mogą obejmować, ale są nie ograniczony do:

 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak Internet Twojego Urządzenia Adres protokołu (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierają pewne informacje, w tym między innymi do, rodzaju urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalnego identyfikatora Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój mobilny system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy Ty odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi przez lub za pośrednictwem urządzenie przenośne.

Informacje zbierane podczas korzystania z Aplikacji

Podczas korzystania z naszej Aplikacji, w celu zapewnienia funkcjonalności Naszej Aplikacji, możemy zbierać za Twoim pozwoleniem:

 • Informacje z książki telefonicznej Twojego Urządzenia (lista kontaktów)

Używamy tych informacji, aby zapewnić funkcje Naszej Usługi i ulepszyć je. Informacje mogą zostać przesłane na Serwery Firmy i/lub serwer Usługodawcy lub mogą być po prostu przechowywane na Twoim urządzeniu.

W każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do tych informacji, poprzez ustawienia Twojego urządzenia.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać swoim kontem: zarządzać swoim kontem rejestracji jako użytkownik Serwisu. Dane osobowe Ty zapewnia dostęp do różnych funkcjonalności serwisu Usługi, z których możesz skorzystać jako zarejestrowany użytkownik.

 • W celu wykonania umowy:opracowanie, zgodność i realizacja umowy kupna za zakupione produkty, przedmioty lub usługi inną umowę z Nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby się z Tobą skontaktować: aby skontaktować się z Tobą przez e-mail, rozmowy telefoniczne, SMS-y lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej komunikacji, takiej jak powiadomienia push w aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalności, produkty lub zakontraktowane usługi, w tym aktualizacje zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione z ich punktu widzenia realizacja.

 • Aby zapewnić Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji Informacja.

 • Aby zarządzać swoimi prośbami: aby uczestniczyć i zarządzać Twoje prośby do nas.

 • W przypadku transferów biznesowych: możemy używać Twoich danych informacje potrzebne do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, niezależnie od tego, czy będziemy kontynuować działalność lub w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w wśród których znajdują się przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług przeniesione aktywa.

 • W innych celach: możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja użycia trendy, determinujące skuteczność naszych akcji promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszych Usług, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: możemy udostępniać Twoje dane osobowe informacje udostępniane Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania wykorzystania naszym Serwisie, aby się z Tobą skontaktować.
 • W przypadku transferów biznesowych: możemy udostępniać lub przenosić Twoje dane osobowe w związku z negocjacjami lub w ich trakcie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całość lub część naszej działalności innej firmie.
 • Podmiotom stowarzyszonym: możemy udostępniać Twoje dane Naszym podmiotom stowarzyszonym – w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych respektuj niniejszą Politykę Prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się nasza spółka dominująca oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne spółki które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z Nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane informacji naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować Państwu pewne produktów, usług lub promocji.
 • Innym użytkownikom:, gdy udostępniasz dane osobowe informacji lub w inny sposób wchodzić w interakcje w miejscach publicznych z innymi osobami użytkowników, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być przeglądane publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: możemy ujawnić Twoje dane osobowe informacji w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do przestrzegania z naszymi zobowiązaniami prawnymi (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwować nasze umowy prawne i zasady.

Firma będzie również przechowywać Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej cele. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czas, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub w celu ulepszać funkcjonalność Naszego Serwisu lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w W siedzibie Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu, znajdują się. Oznacza to, że są to informacje mogą być przenoszone i utrzymywane na komputerach znajdujących się na zewnątrz Twojego stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim przypadku jurysdykcja.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takie informacje oznaczają Twoją zgodę na ten transfer.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby to zapewnić Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności Polityka i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Usuń swoje dane osobowe

Masz prawo usunąć lub poprosić o pomoc w usunięciu Dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.

Nasza Usługa może dać Ci możliwość usunięcia niektórych informacji o Tobie z poziomu Usługi.

Możesz aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie zalogowanie się do Twojego Konta, jeśli je posiadasz i odwiedzenie konta sekcję ustawień, która umożliwia zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Możesz także skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp do danych, ich poprawienie lub usunięcie dane osobowe, które nam przekazałeś.

Należy jednak pamiętać, że być może będziemy musieli zachować pewne informacje gdy mamy do tego prawny obowiązek lub podstawę prawną.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeżeli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię wcześniej Twoje Dane Osobowe zostają przekazane i podlegają innym przepisom Polityka prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne wnioski organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chroń i broń praw lub własności Firmy
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Praca
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj że nie ma żadnej metody transmisji przez Internet, ani metody przechowywanie danych elektronicznych jest w 100% bezpieczne. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalnych środków ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować jego absolutne bezpieczeństwo.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. My nie świadomie zbierać dane osobowe od kogokolwiek poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz tego świadomość że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od kogokolwiek poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, bierzemy kroki, aby usunąć te informacje z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych informacji, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim będziemy je gromadzić i wykorzystywać Informacja.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany witrynie tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności Polityka każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub praktyki witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, zamieszczając nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie Serwisu, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizuj plik „Last zaktualizowano” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmiany. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują wtedy, gdy zostaną wprowadzone zamieszczone na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować nas: