Źródła pozyskania telemarketerów

Jak pozyskać do pracy telemarketerów? Istnieje co najmniej kilka sposobów. Najpierw zastanów się, czy posiadasz kompetencję i czas, aby samemu zająć się rekrutacją. U przedsiębiorców i managerów czas jest zazwyczaj dobrem rzadkim – czy nie lepiej cały proces rekrutacji i przygotowania telemarketerów do pracy zlecić firmie zewnętrznej.  Możliwe rozwiązania to:

Leasing telemarketerów

Inaczej zwany jest to wynajem pracowników (pracownicy tymczasowi). Twoim zadaniem jest określenie dla Agencji Pracy Tymczasowej profilu kompetencyjnego interesującego Cię pracownika. W praktyce, Twojego telemarketera rekrutuje i zatrudnia Agencja Pracy Tymczasowej i oddelegowuje do pracy w Twojej firmie. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest oszczędność czasu na rekrutację i brak kosztów związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Od Agencji dostajemy jedynie fakturę za wynajęcie pracowników, formalnościami kadrowymi zajmuje się Agencja. Jednak doświadczenie wskazuje że pracownicy ?tymczasowi? są mniej związani z firmą (zdarza się wręcz, że przychodząc na szkolenia, nie wiedzą w jakiej firmie mają pracować!). Musimy więc liczyć się z dużą rotacją telemarketerów i większymi kosztami szkoleń. Osobiście z tego typu formami zatrudnienia telemarketerów nie mam dobrych doświadczeń.

Współpraca z firmą rekrutacyjno szkoleniową telemarketerów

Lepszym rozwiązaniem jest współpraca z profesjonalną agencją zajmującą się rekrutacją i przygotowaniem do pracy telemarketerów. Agencja rozpoczyna swoją pracę od poznania specyfiki Twojego call center. Następnie specjaliści budują razem z Tobą profil kompetencyjny pracowników. Określają dopasowany do profilu kompetencyjnego model rekrutacji i formy zatrudnienia pracowników. Od razu rozpoczynają się prace nad zakresem i harmonogramem szkoleń. Dodatkowo, w ramach współpracy może zostać opracowany profesjonalny system motywacyjny telemarketerów. Po ustalonym czasie, zazwyczaj od jednego do dwóch miesięcy, dostajesz gotowy do pracy zmotywowany, wyszkolony zespół telemarketerów. Plusem tego rozwiązania jest niewątpliwie kompleksowość usługi i wysoka jakość pozyskanych w ten sposób pracowników. Na minus można zaliczyć wyższy koszt tego typu usług, niż przy rekrutacji samodzielnej. Zważając jednak na jakość usługi i wynik w postaci profesjonalnie przygotowanych do pracy telemarketerów w krótkim czasie, często usługi tego typu warte są swojej ceny.

Samodzielna rekrutacja telemarketerów z Call Center Online

Rekrutując telemarketerów samodzielnie, należy zacząć od opracowania modelu kompetencji interesujących Cie telemarketerów, określić źródła pozyskania pracowników i związany z tym model rekrutacji. Profil kompetencyjny w obsłudze klienta jest niezmiernie ważny. Jeśli prowadzimy help-desk dotyczący rozwiązań informatycznych, naturalnie szukamy osób z wykształceniem lub przynajmniej zainteresowaniami informatycznymi. Jeśli sprzedajemy wycieczki ze sportami ekstremalnymi, najlepiej szukać telemarketerów, którzy interesują się tego typu sportami. Jeśli telemarketing dotyczy tematów motoryzacyjnych, technicznych ? większe zaufanie wzbudzają mężczyźni, jeśli jest to tematyka kosmetyków, mody ? naturalniej rozmawia się z kobietami, itp.

Aby zając się rekrutacją telemarketerów samodzielnie masz dwa rozwiązania. Pierwsze, to samodzielne przeszukanie giełdy pracy telemarketerów w portalu Call Center Online lub samodzielne wystawienie ogłoszenia i oczekiwanie na zgłoszenia telemarketerów zainteresowanych pracą dla Ciebie.

Jak w każdym przypadku najpierw określ cel ? następnie dobierz odpowiednie środki.

rekrutacja telemarketerów