Wygłuszenie call center

Call center jest specyficznym miejscem pracy, ponieważ oprócz standardowej funkcji biurowych, pomieszczenia powinny spełniać również odpowiednie parametry akustyczne. Hałas, który powstaje podczas rozmowy kilkunastu, kilkudziesięciu osób jednocześnie, wpływa negatywnie na jakość przekazu telemarketer ? klient. Spada wydajność pracy i możliwość koncentracji pracowników. Odgłosy rozmów uniemożliwiają zrozumienie rozmówcy, dekoncentrują, prowadzą do szybkiego zmęczenia.

Na właściwości akustyczne sali call center, wpływają wszelkie powierzchnie znajdujące się w pomieszczeniu:

 • ściany
 • sufit
 • okna
 • podłoga
 • meble
 • przegrody międzystanowiskowe

Im większa jest powierzchnia pomieszczenia i ilość stanowisk pracy, tym ważniejszą role odgrywają elementy tłumiące i wyciszające dźwięk. Wygłuszenie pomieszczenia na odpowiednim poziomie zapewnią następujące elementy:

 • tapicerowane przegrody między biurkami
 • dywanowa wykładzina podłogowa
 • elementy wystroju pomieszczenia, biurka, szafki, itp.
 • materiałowe żaluzje pionowe w oknach
 • sufit o specjalistycznych właściwościach pochłaniających dźwięk
 • ściany o specjalistycznych właściwościach pochłaniających dźwięk

Absolutnym minimum wygłuszenia pomieszczenia call center jest:

 • dywanowa wykładzina podłogowa
 • odpowiednia konstrukcja boksów telemarketerów

Przy małych pomieszczeniach i małej ilości stanowisk zazwyczaj to wystarcza. Jeśli jednak dysponujemy pomieszczeniem o dużym pogłosie (np. wysoki i płaski sufit, duża powierzchnia ścian) należy rozważyć zastosowanie wszystkich możliwych technologii wygłuszania call center.

call center