Warsztat Telemarketera – siła głosu

Głośny, mocny głos akcentuje pewność siebie, entuzjazm, jednak przesadzając z siłą głosu, możesz podświadomie nadawać komunikat ?jestem agresywny?. Głos spokojny, cichy, ?miękki? głos, sprawia wrażenie uczciwości, empatii, ale też braku pewności siebie. Dobór siły głosu zależy od kontekstu rozmowy. Jeśli chcesz przekonać rozmówcę do swoich argumentów, zdecydowanie lepszy efekt uzyskasz, mówiąc głośniej, z wyraźną artykulacją. Jeśli jednak chcesz rozmówcy coś wytłumaczyć, objaśnić ? zdecydowanie lepszy efekt osiągniesz, zmiękczając i ściszając głos.

 

telemarketing praca