Warsztat Telemarketera – artykulacja

Wyraźna, zdecydowana artykulacja świadczy o pewności wypowiedzi, nadaje jej oficjalny charakter. Jeśli natomiast podczas rozmowy chcesz skrócić dystans z rozmówcą, możesz sobie pozwolić na mniej wyraźną artykulację: ?Ależ oczywiśćżetak?. Rozmowa telemarketingowa nie jest czytaniem skryptu z kartki. Rozmowa telemarketingowa niczym się nie powinna różnić od standardowej konwersacji. Jak więc artykułować? Wykorzystuj artykulację zgodnie z aktualną potrzebą. Im bardziej oficjalny przekaz, tym wyraźniejsza artykulacja.

Świetne ćwiczenie na poprawienie artykulacji to np. czytanie na głos z korkiem od wina między zębami. Dlaczego akurat z korkiem od wina? Bo jest w miarę miękki i w odpowiednim rozmiarze. Wiem, wygląda to dziwnie, brzmi jeszcze dziwniej, ale kilka minut dziennie takich ćwiczeń i po tygodniu Twoja artykulacja będzie iście spikerska.

stanowiska call center