Koszty założenia call center

Znalazłem w sieci artykuł z 2008 roku z wyliczeniem kosztów utrzymania 100-stanowiskowego call center

koszty założenia call center

„Call center na 100 stanowiskach będzie zatrudniać 150 agentów na różnych umowach (75 za stawkę 12 zł brutto/godz., 75 za 16 zł/godz. brutto). Miesięcznie (za 168 h) będą generować koszt rzędu 353 tys. zł. Rotacja personelu na poziomie 30% wygeneruje miesięcznie dodatkowe koszty rzędu 25 tys. zł na pozyskanie i wdrożenie pracownika. 25 pracowników wyższego szczebla na umowie o pracę oznacza koszt 150 tys. zł. Razem koszty osobowe sięgają 528 tys. zł. Czynsz za wynajmowaną powierzchnię 1000 m2 sięgnie 70 tys. zł. Przyjęto, że opłata wynosi 20 euro za metr. W tej cenie mieszczą się dodatkowe usługi, jak ochrona, sprzątanie etc. Amortyzacja oraz serwis systemów IT sięgnie 110 tys. zł. Łącznie otrzymuje się kwotę 708 tys. zł kosztów operacyjnych miesięcznie. Pozwala to także obliczyć jednostkowy koszt pracy agenta odbierającego telefony (w tym przypadku 32,7 zł/h), co stanowi podstawę do negocjacji z zamawiającymi u nas usługi call center.”

Mamy końcówkę roku 2015 – 7 lat później i co możemy zauważyć?

  • Koszty pracownicze – 12-16 zł brutto w 2008 roku dla telemarketera, dobre czasy. Obecnie wynagrodzenie telemarketerów zazwyczaj oscyluje w okolicach najniższej krajowej więc koło 12 zł za godzinę. Czasy się zmieniają a wynagrodzenie telemarketerów stoi w miejscu. Smutne.
  • Koszty powierzchni biurowej call center – 1000 metrów kwadratowych po 70 zł za metr? Moim zdaniem straszna rozrzutność, na którą stać bardziej korporacje, niż przedsiębiorców planujących biznes call center. Planując budowę własnego call center  bez problemu można zejść co najmniej o połowę tej kwoty. Dodatkowo wykorzystując pracę zdalną i rozproszoną możne zejść jeszcze niżej z powierzchnią biurową.
  • Systemy IT – 110 tyś miesięcznie za serwis i amortyzację systemów IT w 2008 roku? Potwierdzam – takie były czasy, a wcześniej było jeszcze drożej – no i tutaj mamy prawdziwą rewolucję. Call center online dla 100 stanowisk proponuję 10% tej kwoty.
  • Z mojego punktu widzenia do kalkulacji pełnych kosztów miesięcznych 100-stanowiskowego call center brakuje jeszcze kosztów utrzymania łącza internetowego i oczywiście kosztów rozmów.

Podsumowując – w 2015 roku utrzymanie call center jest tańsze niż w 2008.

Ciekawe