Ergonomia pomieszczeń call center

Polskie przepisy prawne nie przewidują specjalnych norm dla pracowników call center. W związku z tym, jako obowiązujące należy przyjąć ogólne przepisy dotyczące projektowania stanowisk pracy biurowej oraz wymogi dla stanowisk komputerowych określone w Rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe i rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogólnie rzecz ujmując:

  • biurka i krzesła w call center powinny być ergonomiczne i nie powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo szkieletowego oraz wzroku,
  • stanowisko telemarketera powinno być wyposażone w komputer plus osobny monitor. A więc odpada praca telemarketerów na laptopach,
  • ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła,
  • konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia, co również wyklucza to użycie laptopów, jako stacji roboczych telemarketerów, chyba, że zostaną do nich podpięte zewnętrzne klawiatury i monitory,
  • krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać dostateczną stabilność, wymiary, regulacje, możliwość obrotu i podłokietniki,
  • odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400 – 750 mm,
  • odnośnie wymagań dotyczących oświetlenia, oprócz instalacji standardowo górnego światła, rekomenduje się wyposażenie stanowisk telemarketerów w lampki biurkowe,
  • temperatura pomieszczeniach biurowych nie powinna być niższa niż 18°C. Realnie, przy 18°C jest po prostu zimno, więc należy zadbać o możliwie optymalną temperaturę, raczej w okolicach 21-22°C,
  • strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy,
  • najwyższy dopuszczalny poziom hałasu, określa próg hałasu na stanowisku pracy na maksymalnie 80dB, w odniesieniu do 8 godzinnego dobowego wymiaru pracy. Jest to jednak hałas absolutnie niedopuszczalny w call center. Praktyka określa hałas na stanowiskach operatorów call center na poziomie maksymalnie do 55 dB, przy czym zaleca się maksymalne obniżanie tej wartości, stosując odpowiednie elementy i materiały wygłuszające. Przykładowo normalna rozmowa 2 osób obywa się w głośności 40 do 50dB. Poziom rozmowy powyżej 55 dB można określić jako rozmowę ?głosem podniesionym?.

call center

W tym call center raczej nie są zachowane polskie normy dla stanowisk pracy biurowej :)